Statuten en reglementen

Hier vind je documenten betreffende juridische zaken en andere bepalingen van R.V. Nautilus.

Schade

Bij iedere aanvaring is het verplicht dit bij de veiligheidscoördinator van de Rotte of de OP te melden. In de formulieren op deze pagina kun je lezen hoe dat moet.

Wordt het bedrag van de schade op het lid verhaald? Soms en beperkt. Volgens het huishoudelijk reglement kan het bestuur bij opzet, schuld of nalatigheid schade verhalen op een of meer leden. Het geldt altijd wanneer je roeit in een boot waarin je niet bent afgeroeid – behoudens instructie natuurlijk. Het bestuur bepaalt het bedrag dat verhaald wordt. Sinds we een schadefonds hebben, hanteert het bestuur in deze situaties een bedrag van € 50 per roeiplek, los van de mogelijkheid een verdere sanctie op te leggen.

WA+CASCO verzekering

Voor alle boten heeft Nautilus sinds 2018 een WA+CASCO verzekering, all-risk dus. Bedoeld voor schade aan een andere persoon of boot en voor schade aan de boot van Nautilus. Je kunt altijd door een ander aansprakelijk gesteld worden voor schade, maar de verzekeringsmaatschappij van Nautilus keert dit dan voor jou uit.

Volgens het huishoudelijk reglement moet je een eigen aansprakelijkheidsverzekering hebben. Is dat nodig? Ja en nee. Dit is altijd nuttig voor alle situatie waarin je per ongeluk iemand schade berokkent, bijvoorbeeld wanneer je iemand zijn bril van het hoofd stoot. Maar sinds we de WA+CASCO verzekeringen hebben is het niet meer strikt noodzakelijk voor incidenten met boten. In het huishoudelijk reglement schrappen we daarom het ‘dwingend’ advies.

Nautilus lied

Voor Nautilus' Blauw-Witte vlag

Tekst Nautilus lied