Contributie

De contributie voor 2021 bedraagt € 324,- voor seniorleden (>18 jaar) en € 200,- voor junioren (<18 jaar). Leden die 25 jaar of langer lid zijn, krijgen € 60,- korting en betalen € 264,-. Het lidmaatschap van de landelijke roeibond KNRB is in deze bedragen inbegrepen.

Voor studenten - mits onder 30 jaar - geldt een korting van € 50,- op het seniorentarief. We trekken de korting van de contributie af nadat je gemeld hebt welke studie je volgt en waar. Je kunt dit melden aan de Penningmeester.

Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd tenzij je voor 15 december opzegt. Je moet voor 15 maart betalen, anders betaal je incassokosten.

Je bent per heel kalenderjaar lid, altijd. Ook als je halverwege het jaar bijvoorbeeld naar het buitenland vertrekt, zwanger wordt of een blessure oploopt.
 
Nieuwe leden betalen € 75,- entreegeld plus 100% contributie wanneer zij voor 1 juli beginnen. Indien je na 1 juli begint, betaal je € 75,- entreegeld plus 50% contributie.
 
Jeugdleden en leden die eerder lid waren van een roeivereniging in Nederland betalen geen entreegeld. Nieuwe leden kunnen in de eerste maand opzeggen, je ontvangt dan de betaalde contributie terug, maar niet het entreegeld. Het entreegeld is een vergoeding voor extra begeleiding, instructie en administratie.
 
Er zijn geen bijkomende kosten, anders dan dat je nog roeikleding van de vereniging nodig hebt.
 
Ex-jeugdleden van Nautilus die lid worden van een studenten roeivereniging, mogen gratis lid blijven van en blijven roeien bij Nautilus, mits ze dit melden bij de ledenadministratie.

Inning via ClubCollect

Behalve voor de inning van de eerste contributie van nieuwe leden, werkt Nautilus voor de inning van de contributie samen met een online betaalsysteem: ClubCollect. ClubCollect is een bedrijf dat namens Nautilus contributiefacturen verstuurt en deze int via IDEAL of met automatische incasso. Nieuwe leden ontvangen na inschrijving informatie over de wijze waarop het eerste jaar de contributie voldaan moet worden.

Je ontvangt van ClubCollect een persoonlijke email met een link naar het betaalsysteem (IDEAL). De betaaldatum kun je zelf kiezen en er is de mogelijkheid om gespreid te betalen. Bij gespreid betalen ontvang je voor de vervaldatum een herinnering per email of SMS. Het is daarom belangrijk een eventuele wijziging van emailadres aan de ledenadministratie van Nautilus door te geven.

Heb je geen internetbankieren, kies dan voor automatische incasso, dat is nog gemakkelijker dan zelf een overschrijvingsformulier invullen en deze opsturen naar je bank. Nautilus verstrekt aan ClubCollect gegevens die nodig zijn om betaalverzoeken te kunnen verzenden. Die gegevens worden door ClubCollect nooit voor een ander doel gebruikt of aan derden gegeven, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie het Privacy Statement van ClubCollect. Meer informatie over de werkwijze van ClubCollect vindt je hier.

Speciale fondsen

Is het contributiebedrag te hoog voor je, dan heeft Nautilus voor senior-leden helaas geen (extern) fonds. Voor jeugdroeiers wel. Het Jeugdsportfonds Rotterdam betaalt de contributie voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Je moet de bijdrage zelf aanvragen bij de gymleerkracht op school of bij het schoolmaatschappelijk werk. Nautilus kan geen aanvraag doen.

Donaties


We hebben ook een groep enthousiaste donateurs. Zij betalen minimaal € 40 per jaar. Hun steun gebruiken we voor het jeugdroeien – ook via schooldemonstraties. Roeivereeniging Nautilus is onder de nieuwe successiewet erkend als SBBI instelling. Giften kunnen we belastingvrij ontvangen en zijn doorgaans voor de gever in de inkomstenbelasting aftrekbaar. Meer informatie geven we graag via de penningmeester.