Contributie

Bij RV Nautilus kan je je per kwartaal aanmelden. Je wordt per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober lid en betaalt een evenredig deel van de contributie.

De jaarcontributie 2022 is vastgesteld op:

* € 328, - voor senioren.
* € 203,- voor junioren.
* Ieder nieuw lid betaalt € 75,- inschrijfgeld.

Er zijn geen bijkomende kosten voor instructie. Je hebt nog wel roeikleding van de vereniging nodig (clubtenue).

Junioren worden senior lid in het jaar dat volgt op het jaar waarin zij 18 worden. Zij gaan dan senioren contributie betalen. Ga je studeren en word je lid van een studenten roeivereniging dan mag je “duaal lid” worden. Je betaalt in dat geval contributie bij de studentenroeivereniging en blijft niet betalend lid bij RV Nautilus. Zo kan je toch nog eens roeien op je vertrouwde club. Om hiervan gebruik te mogen maken meld je dit bij de ledenadministratie. met bewijs van lidmaatschap van je studentroeivereniging.

Studenten van 18 t/m 26 jaar die geen lid worden van een studentenroeivereniging, kunnen studentenkorting op de contributie aanvragen bij de ledenadministratie, op vertoon van de studentenkaart. Deze korting moet je jaarlijks aanvragen.

Inning via ClubCollect

Behalve voor de inning van de eerste contributie van nieuwe leden, werkt Nautilus voor de inning van de contributie samen met een online betaalsysteem: ClubCollect. ClubCollect is een bedrijf dat namens Nautilus contributiefacturen verstuurt en deze int via IDEAL of met automatische incasso. Nieuwe leden ontvangen na inschrijving informatie over de wijze waarop het eerste jaar de contributie voldaan moet worden.

Je ontvangt van ClubCollect een persoonlijke email met een link naar het betaalsysteem (IDEAL). De betaaldatum kun je zelf kiezen en er is de mogelijkheid om gespreid te betalen. Bij gespreid betalen ontvang je voor de vervaldatum een herinnering per email of SMS. Het is daarom belangrijk een eventuele wijziging van emailadres aan de ledenadministratie van Nautilus door te geven.

Heb je geen internetbankieren, kies dan voor automatische incasso, dat is nog gemakkelijker dan zelf een overschrijvingsformulier invullen en deze opsturen naar je bank. Nautilus verstrekt aan ClubCollect gegevens die nodig zijn om betaalverzoeken te kunnen verzenden. Die gegevens worden door ClubCollect nooit voor een ander doel gebruikt of aan derden gegeven, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie het Privacy Statement van ClubCollect. Meer informatie over de werkwijze van ClubCollect vindt je hier.

Speciale fondsen

Is het contributiebedrag te hoog voor je, dan heeft Nautilus voor senior-leden helaas geen (extern) fonds. Voor jeugdroeiers wel. Het Jeugdsportfonds Rotterdam betaalt de contributie voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Je moet de bijdrage zelf aanvragen bij de gymleerkracht op school of bij het schoolmaatschappelijk werk. Nautilus kan geen aanvraag doen.

Donaties


We hebben ook een groep enthousiaste donateurs. Zij betalen minimaal € 40 per jaar. Hun steun gebruiken we voor het jeugdroeien – ook via schooldemonstraties. Roeivereeniging Nautilus is onder de nieuwe successiewet erkend als SBBI instelling. Giften kunnen we belastingvrij ontvangen en zijn doorgaans voor de gever in de inkomstenbelasting aftrekbaar. Meer informatie geven we graag via de penningmeester.