Contributie

De contributie (2017) bedraagt € 308 voor een seniorlid (> 18 jaar) en €195 voor leden onder de 18 jaar. Het lidmaatschap van de KNRB is in de contributie inbegrepen.
 
Het lidmaatschap wordt automatisch voor een jaar verlengd, tenzij je voor 15 december opzegt. Je moet voor 15 maart betalen. Betaal je later dan geldt een opslag van € 25.

Je bent per kalenderjaar lid. Ook als je halverwege het jaar bijvoorbeeld zwanger wordt, naar het buitenland vertrekt, een blessure oploopt, e.d. betaal je voor een heel jaar. Studenten en leden van 65 jaar en ouder mogen € 50 aftrekken. Dat geldt ook voor leden die langer dan 25 jaar lid zijn.
 
Je mag in 4 termijnen betalen. Zet dan bij je bank al vast alle overschrijvingen klaar (1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december). Meldt het ook aan de penningmeester.
 
Nieuwe leden betalen 100% contributie wanneer zij in de periode tot 1 juli beginnen. Start je na 1 juli, dan betaal je in dat jaar 50% contributie. Nieuwe leden kunnen in de eerste maand opzeggen, je betaalt dan alleen het entreegeld.
 
Behalve nieuwe juniorleden, betalen nieuwe leden eenmalig entreegeld van € 65. Hiermee kom je enigszins tegemoet in de kosten voor introductie, begeleiding, instructie en administratie. Er zijn geen andere bijkomende kosten, anders dan dat je nog verenigingskleding nodig hebt.
 
Ex-juniorleden van Nautilus die lid zijn geworden van een studenten roeivereniging, mogen gratis blijven roeien bij Nautilus, mits ze zich even melden bij de ledenadministratie.

Speciale fondsen

Is het contributiebedrag te hoog voor je, dan heeft Nautilus voor senior-leden helaas geen (extern) fonds. Voor jeugdroeiers betaalt het Jeugdsportfonds Rotterdam wel de contributie voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Je moet de bijdrage zelf aanvragen bij de gymleerkracht op school of bij het schoolmaatschappelijk werk. Nautilus kan geen aanvraag doen.
 

Donaties


We hebben ook een groep enthousiaste donateurs. Zij betalen minimaal € 40 per jaar. Hun steun gebruiken we voor het jeugdroeien – ook via schooldemonstraties. Roeivereeniging Nautilus is onder de nieuwe successiewet erkend als SBBI instelling. Giften kunnen we belastingvrij ontvangen en zijn soms voor de gever in de inkomstenbelasting aftrekbaar.