Contributie

Lidmaatschappen worden in overleg aangemeld, en altijd per de eerste dag
van een maand. De contributie voor nieuwe leden wordt evenredig gedeeld over het aantal resterende maanden van het jaar.

Vind je het toch minder leuk dan gedacht en stop je in de eerste maand
van de instructie? Dan krijg je de contributie terug, minus het
inschrijfgeld.

Er zijn geen bijkomende kosten voor instructie. Je hebt nog wel
roeikleding van de vereniging nodig (clubtenue).

De jaarcontributie 2023 is vastgesteld op:

* € 395, - voor senioren(>18 jaar, peildatum 1 januari).
* € 280,- voor junioren (<=18 jaar).
* Ieder nieuw lid betaalt € 75,- inschrijfgeld.

Aanmeldingsformulier nieuw lid

Heb je geen internetbankieren, kies dan voor automatische incasso, dat is nog gemakkelijker dan zelf een overschrijvingsformulier invullen en deze opsturen naar je bank. Nautilus verstrekt aan ClubCollect gegevens die nodig zijn om betaalverzoeken te kunnen verzenden. Die gegevens worden door ClubCollect nooit voor een ander doel gebruikt of aan derden gegeven, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie het Privacy Statement van ClubCollect. Meer informatie over de werkwijze van ClubCollect vindt je hier.

Speciale fondsen

Is het contributiebedrag te hoog voor je, dan heeft Nautilus voor senior-leden helaas geen (extern) fonds. Voor jeugdroeiers wel. Het Jeugdsportfonds Rotterdam betaalt de contributie voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Je moet de bijdrage zelf aanvragen bij de gymleerkracht op school of bij het schoolmaatschappelijk werk. Nautilus kan geen aanvraag doen.

Donaties


We hebben ook een groep enthousiaste donateurs. Zij betalen minimaal € 40 per jaar. Hun steun gebruiken we voor het jeugdroeien – ook via schooldemonstraties. Roeivereeniging Nautilus is onder de nieuwe successiewet erkend als SBBI instelling. Giften kunnen we belastingvrij ontvangen en zijn doorgaans voor de gever in de inkomstenbelasting aftrekbaar. Meer informatie geven we graag via de penningmeester.