Veiligheid

Roeien is een veilige sport. Met een goede instructie van de roeitechniek loop je nauwelijks kans op blessures en de vaarbewegingen op het water leveren doorgaans geen gevaar op . . . mits je je bewust bent van een paar veiligheidspunten.

 

1. Veilig varen doen we samen

Op het water ben je een gewone (water)weggebruiker. Je wordt dus geacht de regels op het water te kennen. Hoofdregel is ‘goed zeemanschap’: je moet een gevaarlijke situatie helpen voorkomen, ook als je denkt in je recht te staan. In de praktijk betekent dat: houdt stuurboordwal en kijk regelmatig om; snijd geen bochten af; haal in aan bakboord; lig veilig stil; waarschuw elkaar.

2. Locatie

De Wereldroeibond FISA heeft ‘minimum guidelines’ opgesteld. Daarin wordt opgeroepen op de lokale omstandigheden afgestemde regels te maken.

Omdat Nautilus zowel roeit vanaf de locatie aan de Rotte als aan de Nieuwe Maas zijn er veiligheidregels voor beide locaties.

Voor de Rotte gelden specifieke regels voor het nemen van de Irenebrug. Ook zijn er regels om ‘s winters tot maximaal de Rottemeren te varen. Deze regels (Vaarregels Rotte) hangen ook in de loods aan de Rotte bij de inschrijfdesk.

Voor de Nieuwe Maas geldt voor roeiboten ook het Havenreglement. Het is bijvoorbeeld verboden om zeehavens in te varen. Verder stellen we eisen aan de uitrusting, zoals reddingsvest, mobiele telefoon stand-by en stellen we de eis om alleen met een intern gediplomeerde stuurvrouw/-man aan boord uit te varen. Deze regels (Vaarregels OP) hangen ook in de loods op de OP bij de inschrijfdesk.

In een uitgebreide notitie heeft de vereniging het Veiligheidsbeleid OP voor de Nieuwe Maas uitgewerkt.

3. Persoonlijke veiligheid

Tijdens de basisinstructie leren we de leden om op een goede manier te tillen, dat voorkomt schade aan de boten, maar ook blessures. Verder nemen we in de instructie de risico’s van warmte en koude door, wat te doen bij omslaan, etc.

En sinds 2014 hangt op de locatie Rotte een AED. Leden worden opgeroepen om een cursus reanimatie/AED te volgen. Slechts dan heeft een AED nut. De vereniging organiseert (herhaal) cursussen. Info bij het bestuur.

4. Wat is onderkoeling?

Koud weer, koud water en harde wind zijn geen goede skiffomstandigheden. Omslaan is levensbedreigend. Wees daarom niet overmoedig en let op het volgende:

1. Ga niet het water op onder omstandigheden die je niet aankunt. “Better safe then sorry”.
2. Ga het liefst samen met iemand anders.
3. Blijf dicht bij de kant.
4. Kijk vaker om dan gewoonlijk. De meeste skiffeurs slaan om omdat ze iets raken.
5. Neem eventueel uit voorzorg een aluminium reddingsdeken mee.

Mocht je toch te water raken:

* Probeer dan na de eerste schok beheerst te ademen en schat de situatie in.
* Ben je dicht bij de kant (<10 m), zwem dan zo snel mogelijk naar de kant.
* Ben je verder weg, trek jezelf dan zover mogelijk op je boot en probeer eerst dichter bij de kant te komen. Lukt dat niet, blijf dan bij de boot en roep om hulp.
* Red jezelf. De boot kan wachten.
* Ga eenmaal op de kant niet direct staan, maar blijf liggen en vraag eventuele omstanders om hulp.

De bekende levensreddende “1-10-1" regel is van toepassing bij te water raken in koud water:

* 1 minuut voor controle van de ademhaling
* 10 minuten om zinvol en doelgericht te bewegen
* 1 uur voordat je door onderkoeling bewusteloos raakt.

Een gedetailleerde handleiding “Wat te doen als je in de winter omslaat?” vind je hier:

Wat is onderkoeling?

Wat te doen als je in de winter omslaat?.