Dispensatie roeien 2022

Om in dispensatieboten te kunnen roeien, dien je je dispensatie te behalen. Dispensatie haal je wanneer je in staat bent om binnen een bepaalde tijd een bepaalde afstand te roeien.

De tijd die je moet roeien hangt af van je geslacht, leeftijd en boot type. Als je binnen de streeftijd de afstand roeit mag je de komende twee jaar in dispensatie boten roeien. Dat is in principe alleen voor het boot type waarin je dispensatie hebt geroeid, bijv. 1x of 2- of 4+. Wel is de regel dat als je dispensatie hebt in een klein nummer, dat je ook in een dispensatie boot van een groter nummer mag roeien. Boordroei dispensatie en scull dispensatie is wel altijd gescheiden. Ook moet je natuurlijk A afgeroeid zijn.

De Wedstrijdcommissie heeft afgelopen winter nog eens goed naar de dispensatie test gekeken. Er wordt steeds vaker op het scherpst van de snede gevaren om de dispensatie test toch maar te halen. Zeker op de terugweg met de Irenebrug en de versmalling in verband met de werkzaamheden voor de tunnel, geeft dit regelmatig problemen met andere roeiers op de zondagochtend. Om deze situatie te vermijden gaan we de dispensatie test dit jaar iets anders aanpakken. Het dispensatie traject wordt verlegd en ingekort. In plaats van start bij het vlot van Nautilus en keerpunt bij de Pekhuisbrug, gaan we dit jaar het traject van de Rotte Competitie gebruiken. Dat wil zeggen start bij de bocht met de bijbel en keerpunt net voorbij de molen op de Rottemeren (bij het 'startvlot' van de Rotte competitie). Er wordt nog wel heen en weer gevaren met start en finish dus bij de bocht met de bijbel. De nieuwe afstand is dan 9,2 km in plaatst van de huidige 16 km. De streeftijd wordt evenredig aangepast. De starttijd van de dispensatie test wordt 8:30, bij de bocht met de bijbel.

Aanmelden kan per email bij Niels Andeweg onder vermelding van de namen van alle roeiers en het boottype waarin je dispensatie wilt roeien.

Dispensatie data voor 2024 zijn:
Zondag 28 april
Zondag 26 mei
Zondag 30 juni
Zondag 28 juli
Zondag 24 augustus
Zondag 29 september

De huidige dispensatielijst kun je vinden in de ledensectie van de Nautilus website (https://www.rvnautilus.nl/web/ledensectie)

Ook kan met ingang van het seizoen 2022/2023 de Rotte competitie gebruikt worden om je dispensatie te halen. Uit analyse van Rotte competitie uitslagen blijkt namelijk dat in bijna alle gevallen van 98 of meer punten, de Nautilus roeiers dispensatie hebben. Een score van 98 punten of meer op een Rotte competitie wordt dan ook gezien als een geldige dispensatie test. Vanaf dat moment krijg je voor twee jaar dispensatie voor het boottype waarin je de Rotte competitie hebt gevaren en (ooit) afgeroeid bent. Je mag vervolgens ook in grotere dispensatie boottypes, dezelfde regels als met de reguliere dispensatie test.

Het willen halen van je dispensatie geeft je echter geen voorrang op andere roeiers die ook de Rotte competitie willen starten. En je hoeft je niet apart op te geven voor deze mogelijkheid om je dispensatie te halen. De uitslagen van de Rotte competitie worden automatisch bekeken en de dispensatie lijsten aangepast voor Nautilus roeiers die meer dan 98 punten halen.

We hopen met deze nieuwe aanpak minder overlast te geven op de Rotte en meer mogelijkheden te geven aan de roeiers om hun dispensatie te halen. Begin 2023 zullen we deze nieuwe aanpak van de dispensatie evalueren en waar nodig bijstellen.

Benieuwd naar jouw streeftijd?

Via deze link kom je bij het formulier waarmee je kunt berekenen wat jouw streeftijd op de dag van de dispensatietest zal zijn (NB deze berekening geeft een goede indicatie, maar alleen via Niels kun je jouw officiële streeftijd op de dispensatiedag ontvangen).