Nautilus geeft in april 2018 weer cursus roeien op stromend water

Veel leden van andere verenigingen willen ervaring opdoen met roeien op stromend water. Er zijn niet erg veel verenigingen die aan stromend water liggen, dus roeien op stromend water is voor hen iets bijzonders. Bovendien worden sommige toertochten van de KNRB op stromend water gehouden en als je daaraan mee wil doen, kan je maar beter ervaring op roeien op dergelijk water hebben.
Nautilus voldoet in overleg met de Toercommissie van de KNRB aan die vraag met een cursus gericht op het roeien op stromend water. Dit kunnen wij doen dankzij de unieke combinatie van onze ligging aan de rivier en de inzet van onze stuurlieden. In de afgelopen jaren heeft Nautilus 6 cursussen gegeven waaraan 144 roeiers/sters van andere verenigingen hebben meegedaan.

Programma

De cursus bestaat uit 3 dagdelen op 3 achtereenvolgende zondagmiddagen in het voorjaar. Welke dagen geschikt zijn is afhankelijk van het getij en dus de stroming op die bewuste zondagmiddag, want daar gaat het tenslotte om. Ook data van andere Nautilus-activiteiten zijn van invloed op de cursusdata, want we hebben voor de cursus veel stuurlieden nodig en die moeten dan niet iets anders te doen hebben. De aard van het water waarop wij roeien stelt eisen aan de roeivaardigheid van de deelnemers, daarom is de cursus niet geschikt voor personen met minder dan 2 a 3 jaar roei-ervaring.

Kosten

De kosten per deelnemer zijn € 125,-. Dit bedrag omvat:
- een uitgebreid Cursusboek Roeien op stromend water 2016/2017
- per ploeg van drie deelnemers begeleiding van een ervaren Nautilus stuurman/-vrouw
- veel praktijkoefeningen op stromend water

Cursusdata ( Allen volgeboekt voor 2018!!!)

De cursusdata voor 2018 zijn:

zondag 15 april 2018 start 12.00 uur einde rond 15.00 uur
zondag 22 april 2018 start 13.00 uur einde rond 16.00 uur
zondag 29 april 2018 start 14.00 uur einde rond 17.00 uur

De verschillende starttijden zijn het gevolg van de verschillende tijden waarop het getij op die dag voor onze doeleinden gunstig is.

En verder ... :

- Wordt de cursus gegeven in wherries
- Kunnen er per cursus maximaal 27 deelnemers inschrijven
- Worden deze 27 deelnemers verdeeld over 9 boten en 9 stuurvrouwen/-mannen
- Is de cursus toegankelijk voor leden van andere roeiverenigingen
- Sturen wij eind december 2017 een mail / flyer naar alle verenigingen in Nederland met het verzoek om hun leden op onze cursus te attenderen
- Is het ook mogelijk om je op te geven bij de cursuscoördinator (wimbalvert@xs4all.nl)
- Kun je bij Wim Balvert ook terecht met vragen