Nautilus geeft in april 2020 weer een cursus roeien op stromend water

Voor deze cursus kan helaas niet meer ingeschreven worden, de cursus zit helemaal vol!

Veel leden van andere verenigingen willen ervaring opdoen met roeien op stromend water. Er zijn niet erg veel verenigingen die aan stromend water liggen, dus roeien op stromend water is voor hen iets bijzonders. Bovendien worden sommige toertochten van de KNRB op stromend water gehouden en als je daaraan mee wil doen, kan je maar beter ervaring op roeien op dergelijk water hebben.
Nautilus voldoet in overleg met de Toercommissie van de KNRB aan die vraag met een cursus gericht op het roeien op stromend water. Dit kunnen wij doen dankzij de unieke combinatie van onze ligging aan de rivier en de inzet van onze stuurlieden. In de afgelopen jaren heeft Nautilus 8 cursussen gegeven waaraan 187 roei(st)ers van andere verenigingen hebben meegedaan.

Programma

De cursus bestaat uit 3 dagdelen op 3 achtereenvolgende zondagen in het voorjaar. Welke dagen geschikt zijn is afhankelijk van het getij en dus de stroming op die bewuste zondagmiddag, want daar gaat het tenslotte om. Ook data van andere Nautilus-activiteiten zijn van invloed op de cursusdata, want we hebben voor de cursus veel stuurlieden nodig en die moeten dan niet iets anders te doen hebben. De aard van het water waarop wij roeien stelt eisen aan de roeivaardigheid van de deelnemers, daarom is de cursus niet geschikt voor personen met minder dan 2 a 3 jaar roei-ervaring.

Kosten

De kosten per deelnemer zijn ‚ā¨ 125,-. Dit bedrag omvat:
- een uitgebreid Cursusboek Roeien op stromend water
- per ploeg van drie deelnemers begeleiding van een ervaren Nautilus stuurman/-vrouw
- veel praktijkoefeningen op stromend water

Cursusdata

De cursusdata voor 2020 zijn:

Zondag 12 april
Zondag 19 april
Zondag 26 april

Er kunnen per dag verschillende starttijden zijn. Dit is het gevolg van de verschillende tijdstippen waarop het tij op de betreffende dag voor de doeleinden van de cursus gunstig is.

En verder ... :

- Wordt de cursus gegeven in wherries
- Kunnen er per cursus maximaal 27 deelnemers inschrijven
- Worden deze 27 deelnemers verdeeld over 9 boten en 9 stuurvrouwen/-mannen
- Is de cursus toegankelijk voor leden van andere roeiverenigingen
- Sturen wij eind december 2020 een mail / flyer naar alle verenigingen in Nederland met het verzoek om hun leden op onze cursus te attenderen
- Is het mogelijk om je op te geven bij Wim Balvert, de cursuscoördinator
- Kun je bij Wim Balvert ook terecht met vragen