Afroeiprocedure en exameneisen

Om zelfstandig te mogen roeien in een verenigingsboot moet je afroeien voor het boottype waarin je wilt roeien. Samen met je instructeur bepaal je wanneer je hiervoor klaar bent. Bij positief resultaat mag je zelfstandig zonder instructeur het water op in het boottype waarvoor je bent afgeroeid.

Afroeien Rotte

Standaard vindt het afroeien plaats op de laatste zaterdag van de maand. Vanwege vakantieweken in het voorjaar wordt hier iets van afgeweken. De afroeicommissie bestaat uit: Anne-Marijke de Man, Gezieneke Aris, Albertien Aukema, Maarten van der Velde, Enno Zuidema en Jeroen Harrewijne.

Aanvang is 11:30 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan het afroeien via rvnautilus.org onder het kopje 'afroeien'. Op donderdagavond krijg je het exacte tijdstip door via een e-mail.

Op de volgende dagen vindt het afroeien aan de Rotte plaats in 2023:

zaterdag 3 juni
zaterdag 24 juni
zaterdag 29 juli
zaterdag 26 augustus
zaterdag 30 september
zaterdag 28 oktober

Meer informatie bij: Albertien Aukema (secretaris) en Jeroen Harrewijne (voorzitter). Email: afroeicommissierotte@rvnautilus.nl

Afroeien OP

Voor het afroeien op de OP geldt dat er een afroeisessie gepland wordt, wanneer de instructeur denkt dat de roeier daar aan toe is. Er wordt in overleg een datum geprikt waarop zoveel mogelijk mensen tegelijk af kunnen roeien. Hierbij wordt er vooral op gelet dat teams gezamenlijk af kunnen roeien. Tijdens het afroeien worden filmbeelden gemaakt, die bij de nabespreking bekeken worden.

Exameneisen per boottype

Hieronder tref je een samenvatting van de afroei eisen per boottype:

Bij het afroeien is het dragen van clubkleding verplicht!
(Clubkleding Nautilus Meer info (in ledensectie))

Exameneisen C4
Exameneisen C1
Exameneisen B1
Exameneisen A1
Exameneisen A4_ en A4+

Theorievragen voor C1 en C4

Exameneisen wherry, maasgiek, dubbelscull en maasscull
Lesboek Wherry
 

Roei- en vaarregels Rotte


Omgang met het materiaal:
* Schrijf je boot voor gebruik in en breng eerst de riemen naar buiten.
* Houd het blad voor je als je ermee loopt en leg de riem met de bolle kant van het blad naar beneden op de rubbertegels.
* Leg je boot met de boegbal in de richting van de woonboot in het water en laat deze nooit onbeheerd aan het vlot liggen.
* Na het loskomen van het vlot, waarbij de boot met de punt richting woonboot/Irenebrug ligt,
óf op enige afstand van het vlot keren en naar de Hoge Brug (richting centrum) roeien,
óf schuin oversteken en richting Irenebrug varen.
Dit laatste kan alleen nadat zorgvuldig gekeken is dat er geen boten aankomen uit de richting van de Irenebrug (woonboot). Om voor deze variant te mogen kiezen, dient men de boot goed te kunnen beheersen (minimaal C4 afgeroeid).
* Vaar altijd zoveel mogelijk aan stuurboorwal (d.w.z. rechts houden) en ken de vaar- en voorrangsregels bij bruggen e.d.
* Altijd richting woonboot aanmeren (alleen bij harde wind kan je beter tegen de wind in of strijkend aanleggen).
* Zorg dat bij het aanleggen de bladen a/d. vlotzijde niet over het vlot schuren om onnodige slijtage te voorkomen.
* Na gebruik je boot afspoelen en afdrogen, incl. voor- & achterdekjes en maak ook de slidings schoon.
* Leg je boot met de boegbal richting loodsdeuren terug in de stelling m.u.v. de skiffs aan de wandzijde en hang de riemen terug.
* Meld schade en/of gebreken aan het materiaal altijd in het reparatieboek, ook als dit zo beperkt is dat je er wel in kan varen.
* Schrijf na gebruik je boot weer uit.

Omgang met anderen op het vlot en het water:
* Aanmerende boten hebben bij het vlot altijd voorrang t.o.v. vertrekkende boten.
* Vaar bij drukte aan het vlot direct weg en stel het voetenbord op het water af.
* Voor- en/of nabesprekingen niet op het vlot of botenterrein houden maar voor of nadat de boot (weer) in de stelling ligt.
* Maak dat je goed zichtbaar bent en draag dus geen donkere kleding en voorkom aanvaringen door tijdig te waarschuwen.

Stuurproef Nieuwe Maas (Oude Plantage)

Omdat voor het roeien op stromend water de nodige stuurmanskunst vereist is, moet er op de OP altijd iemand met een stuurproef in de boot aanwezig zijn. Meer ervaren roeiers kunnen na verloop van tijd instructie krijgen voor deze stuurproef. Voor het sturen op stromend water bestaat namelijk geen specifieke opleiding.

Eisen voor het volgen van de Stuurproef Nieuwe Maas

Je dient afgeroeid te zijn in alle gestuurde boottypen van de OP en je hebt minimaal 2 jaar roeiervaring op de Nieuwe Maas of gelijkwaardige ervaring (stromend water). De kandidaat dient interesse te tonen in het sturen, het opdoen van de benodigde kennis en ervaring, moet over voldoende materiaalkennis te beschikken, moet veel verantwoordelijkheidsgevoel hebben en moet gezag uitstralen.

Vragen?

Heb je nog vragen, neem dan contact op met:
Jeroen Harrewijne voor afroeien op de Rotte
Janneke Zoutendijk voor afroeien op de Maas