Afroeiprocedure en exameneisen

Om zelfstandig te mogen roeien in een verenigingsboot moet je afroeien voor het boottype waarin je wilt roeien. Samen met je instructeur bepaal je wanneer je hiervoor klaar bent. Bij positief resultaat mag je zelfstandig zonder instructeur het water op in het boottype waarvoor je bent afgeroeid.

Afroeien Rotte

In de regel vindt op elke laatste zaterdag van de maand, van april tot en met oktober, op de Rotte een mogelijkheid om af te roeien, plaats.

Het afroeien begint (meestal) rond 12.00 uur. Aanmelden kan tot en met de woensdag voorafgaand aan de zaterdag waarop je af wilt roeien door het. Aanmelden kan via de interne website www.rvnautilus.org

Tijdens het afroeien laat je zien dat je aan de eisen voldoet zoals beschreven in het Roei- en examenreglement. Op aanwijzing van de examencommissie roei je enkele keren langs het vlot bij het botenhuis en voer je een aantal bijzondere verrichtingen uit (tempo maken, noodstop maken, etc.). Het afroeien duurt per ploeg/boot ongeveer 15-20 minuten.

Afroeien met de Coronamaatregelen

Het afgelopen jaar vond het afroeien plaats op rustige momenten in de week, zoals de woensdagochtend, vrijdag einde middag en zondag einde middag. Indien de Coronamaatregelen het toelaten wordt in 2021 de reguliere afroeiprocedure weer opgepakt. De afroeidagen voor 2021 worden dan:

Zaterdag 24 april
Zaterdag 29 mei
Zaterdag 26 juni
Zaterdag 31 juli
Zaterdag 04 september
Zaterdag 25 september
Zaterdag 30 oktober

Afroeien OP

Voor het afroeien op de OP geldt dat er een afroeisessie gepland wordt, wanneer de instructeur denkt dat de roeier daar aan toe is. Er wordt in overleg een datum geprikt waarop zoveel mogelijk mensen tegelijk af kunnen roeien. Hierbij wordt er vooral op gelet dat teams gezamenlijk af kunnen roeien. Tijdens het afroeien worden filmbeelden gemaakt, die bij de nabespreking bekeken worden.

Exameneisen per boottype

Hieronder tref je een samenvatting van de afroei eisen per boottype:

Bij het afroeien is het dragen van clubkleding verplicht!
(Overzicht clubkleding Nautilus en Meer info (in ledensectie))

Exameneisen A1
Exameneisen A4
Exameneisen B1
Exameneisen C1
Theorievragen voor C1 en C4

Exameneisen wherry, maasgiek, dubbelscull en maasscull
Lesboek Wherry
 

Roei- en vaarregels Rotte


Omgang met het materiaal:
* Schrijf je boot voor gebruik in en breng eerst de riemen naar buiten.
* Houd het blad voor je als je ermee loopt en leg de riem met de bolle kant van het blad naar beneden op de rubbertegels.
* Leg je boot met de boegbal in de richting van de woonboot in het water en laat deze nooit onbeheerd aan het vlot liggen.
* Na het loskomen van het vlot, waarbij de boot met de punt richting woonboot/Irenebrug ligt,
óf op enige afstand van het vlot keren en naar de Hoge Brug (richting centrum) roeien,
óf schuin oversteken en richting Irenebrug varen.
Dit laatste kan alleen nadat zorgvuldig gekeken is dat er geen boten aankomen uit de richting van de Irenebrug (woonboot). Om voor deze variant te mogen kiezen, dient men de boot goed te kunnen beheersen (minimaal C4 afgeroeid).
* Vaar altijd zoveel mogelijk aan stuurboorwal (d.w.z. rechts houden) en ken de vaar- en voorrangsregels bij bruggen e.d.
* Altijd richting woonboot aanmeren (alleen bij harde wind kan je beter tegen de wind in of strijkend aanleggen).
* Zorg dat bij het aanleggen de bladen a/d. vlotzijde niet over het vlot schuren om onnodige slijtage te voorkomen.
* Na gebruik je boot afspoelen en afdrogen, incl. voor- & achterdekjes en maak ook de slidings schoon.
* Leg je boot met de boegbal richting loodsdeuren terug in de stelling m.u.v. de skiffs aan de wandzijde en hang de riemen terug.
* Meld schade en/of gebreken aan het materiaal altijd in het reparatieboek, ook als dit zo beperkt is dat je er wel in kan varen.
* Schrijf na gebruik je boot weer uit.

Omgang met anderen op het vlot en het water:
* Aanmerende boten hebben bij het vlot altijd voorrang t.o.v. vertrekkende boten.
* Vaar bij drukte aan het vlot direct weg en stel het voetenbord op het water af.
* Voor- en/of nabesprekingen niet op het vlot of botenterrein houden maar voor of nadat de boot (weer) in de stelling ligt.
* Maak dat je goed zichtbaar bent en draag dus geen donkere kleding en voorkom aanvaringen door tijdig te waarschuwen.

Stuurproef Nieuwe Maas (Oude Plantage)

Omdat voor het roeien op stromend water de nodige stuurmanskunst vereist is, moet er op de OP altijd iemand met een stuurproef in de boot aanwezig zijn. Meer ervaren roeiers kunnen na verloop van tijd instructie krijgen voor deze stuurproef. Voor het sturen op stromend water bestaat namelijk geen specifieke opleiding.

Eisen voor het volgen van de Stuurproef Nieuwe Maas

Je dient afgeroeid te zijn in alle gestuurde boottypen van de OP en je hebt minimaal 2 jaar roeiervaring op de Nieuwe Maas of gelijkwaardige ervaring (stromend water). De kandidaat dient interesse te tonen in het sturen, het opdoen van de benodigde kennis en ervaring, moet over voldoende materiaalkennis te beschikken, moet veel verantwoordelijkheidsgevoel hebben en moet gezag uitstralen.

Vragen?

Heb je nog vragen, neem dan contact op met:
Jeroen Harrewijne voor afroeien op de Rotte
Janneke Zoutendijk voor afroeien op de Maas