FiftyFit roeien

Wil je als 50-plusser iets sportiefs doen, dan zijn sociale contacten daarbij vaak ook belangrijk. De sportschool is saai, hardlopen of fietsen in je eentje is niet gezellig. Met FiftyFit Roeien op de Rotte speelt RV Nautilus in op de wensen van deze groep.

Voor wie is FiftyFit Roeien bestemd?

FiftyFit Roeien richt zich op 50-plussers -zowel beginners als ervaren roeiers- die doordeweeks overdag tijd hebben en sportief buiten bezig zijn willen combineren met gezelligheid en gezelschap.

Inmiddels roeien zo’n 25 enthousiaste FiftyFitters elke week op verschillende niveaus.

Beginners

Heb je nog nooit geroeid? Geen probleem, we gaan je dat leren in stabiele, brede roeiboten (wherry's). Als je de basis te pakken hebt, is het de bedoeling dat je overstapt naar de C4, om je ‘diploma’ C4 te halen. Daarmee kun je dan ook roeien op andere uren dan de dinsdagochtend. De opbouw van de instructie is als volgt:

Maand 1

Basislessen roeien, zowel op de roeimachine (ergometer) als in de boot (wherry).
Aan het eind van deze maand volgt een evaluatie en de beslissing om wel of niet lid te worden.

Maand 2-12

Vervolglessen in de boot, waaronder ook stuurlessen.
Gedurende deze periode wordt individueel bekeken wie door kan stromen naar C4-instructie.

In het ‘Lesboek FiftyFit Roeien’ vind je onderwerpen als basiskennis roeien en materiaal, commando’s en vaarregels. Je kunt dit lesboek hier downloaden.

Vervolg

Na de wherry stroom je op de vaste FiftyFit ochtend door naar C4-instructie. Dit is de basisinstructie in een wat smallere boot, waarin alle nieuwe leden van Nautilus beginnen. Deze lessen worden afgesloten met een afroeisessie, een soort examen.
 

Ervaren roeiers

Spreekt de FiftyFit opzet je aan en ben je een ervaren roeier of heb je vroeger geroeid en zou je dat weer willen oppakken, ook dan ben je van harte welkom. Ook als je afgeroeid bent in een hogere categorie dan C4, kun je bij FiftyFit Roeien terecht.

Roeitijden

Er wordt geroeid op de dinsdagochtenden, van half 10 tot half 12. Aansluitend drinken we gezamenlijk koffie. Er zijn altijd instructeurs en ervaren roeiers beschikbaar, zodat iedereen op zijn/haar eigen niveau kan roeien.

Instroom nieuwe FF-ers

Groepen nieuwe leerlingen starten op de 1dinsdag in april en september. Tussentijds instromen kan soms ook, als er een instructieplaats vrijkomt, als er iemand afvalt of doorstroomt naar C4-instructie.
Ervaren roeiers kunnen op elk gewenst moment instromen.

Lidmaatschap

FiftyFitters worden gewoon lid van RV Nautilus. Je betaalt de normale contributie en het inschrijfgeld (voor meer informatie zie de pagina contributie). Na de 1e maand kun je nog beslissen geen lid te worden, dan ben je alleen het inschrijfgeld verschuldigd.

Wil je je aanmelden? Vul dan hetAanmeldingsformulier nieuw lid in. Met het invullen van het formulier ga je geen betalingsverplichting aan. De betalingsverplichting gaat in op het moment dat je daadwerkelijk met het roeien start. Hier vind je meer informatie over de kosten van het lidmaatschap.