Opvang en instructie voor nieuwe leden die al kunnen roeien

Aanmelden bij Nautilus kan door het Aanmeldingsformulier nieuw lid 2020 in te vullen en op te sturen naar Margreet Pontier van de ledenadministratie.
 
Na ontvangst van het ingevulde formulier wordt er door een lid van de instructiecommissie een afspraak met je gemaakt om voor te komen roeien op het niveau waarop je denkt te kunnen roeien. Met het invullen van het formulier ga je geen betalingsverplichting aan. De betalingsverplichting gaat in op het moment dat je daadwerkelijk met roeien start. Hier vind je meer informatie over de kosten van het lidmaatschap.
 
Welk niveau je ook hebt: 1x afroeien is verplicht. Heb je al (heel) veel wedstrijden geroeid, dan nog dien je in de C1, B1 of A1 af te roeien.
 
Samen met de vertegenwoordiger van de instructiecommissie kijk je naar de mogelijkheden om je aan te sluiten bij een bestaande ploeg.

Instroom van nieuwe leden zonder roei-ervaring

Nieuwe leden zonder roei-ervaring beginnen aan de Rotte met een basiscursus van 3 maanden. Er wordt twee keer per week geroeid in vaste ploegen van 5 of 6 mensen. In principe wordt er geroeid (en afgeroeid) in C4x+ boten. Gedurende de cursus wordt er incidenteel gebruik gemaakt van C1 boten ter kennismaking met het skiffen. Voor belangstellenden is er gelegenheid tot extra instructie in C1. Hierin kan ook afgeroeid worden.
 
Voor aanvang van de cursus worden de nieuwe leden ontvangen op de Rotte locatie ter kennismaking en introductie. Halverwege de cursus is er een theorie-avond over de roeitechniek, het sturen en de verkeers- en gedragsregels. Een maand voor het afroeien is er een proefafroeisessie. De ploegen worden dan beoordeeld zoals op het echte afroeien. Aan de hand van video opnamen wordt er nabesproken. Als laatste wordt groepsgewijs en mondeling het theorie-examen afgenomen.
 
De beginnerscursus wordt twee keer per jaar gegeven. De eerste van april t/m juni, de tweede van juli t/m oktober (1 maand extra i.v.m. de zomervakantie). Na afgeroeid te zijn mag men roeien in C4x+ en C2x+. Als ook C1 gehaald is, mag men roeien in C1 en C2x.
 
Coördinatie: Ilona Wagtendonk en Dino Bodzinga. Wil je je aanmelden of meer informatie: mail dan naar Margreet Pontier.

Doorstroom naar de OP

De in C4x+ afgeroeide beginners gaan als ploeg door naar de OP voor wherry/D4 instructie. Als hiervoor afgeroeid is kan men kiezen. Of verder met vervolginstructie aan de OP (Ov2x+, Ov4x, stuurproef+, Ov1) of terug
naar de Rotte voor instructie in glad materiaal (naar keuze boord of skull).

Coördinatie: Janneke Zoutendijk

Doorstroom naar glad skullen op de Rotte (A4x+)

Eén maal per jaar worden mensen die glad willen leren skullen ingedeeld in ploegen van 5 of 6. Degenen die als ploeg van de OP komen worden bij elkaar gehouden. Verder wordt ingedeeld op basis van fysieke kenmerken en leeftijd. Afroeidoel is A4x+. De cursus start in april en loopt tot maximaal eind september. Er wordt 2 x per week geroeid. Glad leren skullen vereist inzet en het maken van (veel) booturen. Zorg er dus voor dat je de gevraagde inzet waar kunt maken.

De eerste maand wordt gebruik gemaakt van het C4x+ materiaal om de ploegen te vormen en in te roeien. Daarna begint het echte werk in het gladde materiaal. Regelmatig zal er gebruik gemaakt worden van gladde skiffs. Voor belangstellenden is er gelegenheid voor extra skiff instructie (en afroeien) op B1 niveau.

Na afroeien in A4x+ mag men roeien in A4x+. Als B1 gehaald is mag men roeien
in B1 en A2x

Coördinatie: Anna Notenboom

Skiffinstructie (A1, B1)

Heb je belangstelling om skiff instructie (C 1 X , B 1 X en A 1 X) te ontvangen, meld je dan aan bij Jantien van der Kooij en geef daarbij aan:
– in welk boottype je bent afgeroeid;
– hoe intensief je roeit, dat wil zeggen, hoe lang je al roeit en hoe vaak per week;
– wat je doet voor de vereniging;
– wanneer je tijd hebt om te trainen.

Coördinatie: Jantien van der Kooij

C4x+ (C1) instructie voor de instructeurs

Voor degenen die de beginners instructie gaan geven is er twee keer per jaar een cursus, vlak voor elke instructieperiode. Deze bestaat uit twee theorie avonden en een praktijkbijeenkomst op het vlot. Je leert hoe je beginners zonder ervaring kunt leren roeien en je wordt bijgeschoold op de technische kneepjes van de roeibeweging. Daarnaast krijg je tips over het observeren en corrigeren van de roeibeweging.
 
Voor C4x+(met incidenteel C1) geef je drie maanden elke week les, altijd samen met een partner. In de loop van de instructie kun je elkaar af gaan wisselen (b.v. om de week). Vindt je drie maanden 1 keer per week te veel, dan kun je in deeltijd met iemand anders instructie geven. Je begeleidt één ploeg samen met een ander koppel instructeurs die de andere training voor z’n rekening neemt.
 
Coördinatie: Ilona Wagtendonk en Dino Bodzinga