Instroom van nieuwe leden zonder roei-ervaring

Nieuwe leden zonder roei-ervaring beginnen aan de Rotte met een basiscursus van 3 maanden. Er wordt twee keer per week geroeid in vaste ploegen van 5 of 6 mensen. In principe wordt er geroeid (en afgeroeid) in C4x+ boten. Gedurende de cursus wordt er incidenteel gebruik gemaakt van C1 boten ter kennismaking met het skiffen. Voor belangstellenden is er gelegenheid tot extra instructie in C1. Hierin kan ook afgeroeid worden.
 
Voor aanvang van de cursus worden de nieuwe leden ontvangen op de Rotte locatie ter kennismaking en introductie. Halverwege de cursus is er een theorie-avond over de roeitechniek, het sturen en de verkeers- en gedragsregels. Een maand voor het afroeien is er een proefafroeisessie. De ploegen worden dan beoordeeld zoals op het echte afroeien. Aan de hand van video opnamen wordt er nabesproken. Als laatste wordt groepsgewijs en mondeling het theorie-examen afgenomen.
 
De beginnerscursus wordt twee keer per jaar gegeven. De eerste van april t/m juni, de tweede van juli t/m oktober (1 maand extra i.v.m. de zomervakantie). Na afgeroeid te zijn mag men roeien in C4x+ en C2x+. Als ook C1 gehaald is, mag men roeien in C1 en C2x.
 
Wil je je aanmelden of meer informatie kan dat door het Aanmeldingsformulier nieuw lid in te vullen en te verzenden. Met het invullen van het formulier ga je geen betalingsverplichting aan. Lidmaatschappen worden in overleg aangemeld, en altijd per de eerste dag
van een maand. Hier vind je meer informatie over het lidmaatschap.

Doorstroom naar de OP

De in C4x+ afgeroeide beginners gaan als ploeg door naar de OP voor wherry/D4 instructie. Als hiervoor afgeroeid is kan men kiezen. Of verder met vervolginstructie aan de OP (Ov2x+, Ov4x, stuurproef+, Ov1) of terug
naar de Rotte voor instructie in glad materiaal (naar keuze boord of skull).

Coördinatie: Janneke Zoutendijk

Skiffinstructie (C1, B1 en A1)

Ieder jaar begin april gaat aan de Rotte de skiffinstructie van start. Een aantal vrijwilligers leidt op verschillende momenten in de week, overdag én ’s avonds, leerlingen op om in principe in 3 à 4 maanden een A-, B- of C-diploma te halen.

De instructeurs verwachten dat leerlingen in principe iedere week aanwezig zijn en daarnaast bij voorkeur nog een keer in de week zelfstandig roeien om te oefenen. Als er niet direct plaats is, kom je op de wachtlijst en kun je waarschijnlijk later in de zomer terecht. Blijf in dat geval roeikilometers maken; dan pak je, als je bij de instructie terecht kunt, het skiffen zo op.

Heb je belangstelling? Mail dan aan Jantine en geef in je bericht aan:
- Voor welk skiffexamen je instructie wilt krijgen.
- Op welk moment in de week je instructie kunt volgen.
- Je geboortejaar.

Sommige leden vinden zelf iemand op de vereniging die hen instructie wil geven. Dat is prima als je het doorgeeft. Op die manier kunnen we tijden en boten afstemmen.

Coördinatie: Jantine van der Kooij

Doorstroom naar glad skullen op de Rotte (A4x+)

Eén maal per jaar worden mensen die glad willen leren skullen ingedeeld in ploegen van 5 of 6. Degenen die als ploeg van de OP komen worden bij elkaar gehouden. Verder wordt ingedeeld op basis van fysieke kenmerken en leeftijd. Afroeidoel is A4x+. De cursus start in april en loopt tot maximaal eind september. Er wordt 2 x per week geroeid. Glad leren skullen vereist inzet en het maken van (veel) booturen. Zorg er dus voor dat je de gevraagde inzet waar kunt maken.

Zij-instromers die alleen skiff zijn afgeroeid maar wel ervaring met een gladde ploegboot hebben kunnen in korter traject naar afroeien begeleid worden.

Interesse? Geef je op bij de A4-coördinator

Opvang en instructie voor nieuwe leden die al kunnen roeien

Wil je je aanmelden of meer informatie kan dat door het Aanmeldingsformulier nieuw lid in te vullen en te verzenden. Met het invullen van het formulier ga je geen betalingsverplichting aan. De betalingsverplichting gaat in op het moment dat je daadwerkelijk met de basisinstructie start. Hier vind je meer informatie over de kosten van het lidmaatschap.
 
Na ontvangst van het ingevulde formulier wordt er door een lid van de instructiecommissie een afspraak met je gemaakt om voor te komen roeien op het niveau waarop je denkt te kunnen roeien. Met het invullen van het formulier ga je geen betalingsverplichting aan. Lidmaatschappen worden in overleg aangemeld, en altijd per de eerste dag
van een maand. Hier vind je meer informatie over de kosten van het lidmaatschap.

 
Welk niveau je ook hebt: 1x afroeien is verplicht. Heb je al (heel) veel wedstrijden geroeid, dan nog dien je in de C1, B1 of A1 af te roeien.
 
Samen met de vertegenwoordiger van de instructiecommissie kijk je naar de mogelijkheden om je aan te sluiten bij een bestaande ploeg.