Bestuur

Het bestuur van RV Nautilus bestaat uit:

Voorzitter: Jette Roelevink
Penningmeester: Hannie Visser
Secretaris: Arno van Brugge
Commissaris roeien OP: Wim Balvert
Commissaris roeien Rotte: Anna Zanstra
Materiaalcommissaris: Charlotte Nieveen van Dijkum
Commissaris gebouwen en terreinen: Marina van Holst

Meer informatie over de inhoud van de taken en de taakverdeling vind je in het Organogram Bestuur.

Terugblik op de ALV van 11 april 2022

We kijken terug op een goed verlopen ALV en bedanken de aanwezige leden voor hun komst.

Aanvullingen notulen:

De notulen van de ALV van 30-11-2021 worden aangepast op de aangegeven feedback en aanvullingen, waarvoor dank. De definitieve versie komt online beschikbaar.

Wisseling van bestuursleden:

Tijdens de ALV hebben wij 2 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen: Charlotte Nieveen van Dijkum is benoemd als nieuwe materiaalcommissaris en Hannie Visser als penningmeester. Wij kijken uit naar de samenwerking met jullie.
In diezelfde vergadering hebben we afscheid genomen van hun voorgangers: Arjen de Blok en Dino Bodzinga. Bedankt voor jullie inzet voor onze vereniging!

Decharge jaarrekening en oproep kascommissie:

De kascommissie heeft het bestuur decharge verleend voor de jaarrekening 2021. Vanwege verschuivingen in de kascommissie roepen wij leden op om zich hiervoor aan te melden. Heb je interesse of vragen neem dan contact op met onze nieuwe penningmeester.

Presentatie jeugd roeien Jeroen Harrewijne:

Jeroen gaf een update over de (wedstrijd)jeugd van Nautilus, waarbij hij passievol vertelde over waar Nautilus staat ten opzichte van andere verenigingen en welke mooie resultaten er door de jeugd behaald zijn.

Uitreiking “Riem en Schildje”

Aansluitend heeft Jeroen Harrewijne de “Riem” voor een getalenteerd jeugdlid uitgereikt aan Sacha Brous, die zelf niet aanwezig was. Haar moeder Merijn Pieterse heeft deze mooie prijs namens Sacha in ontvangst genomen.
Ook heeft Arjen de Blok het “Schildje” uitgereikt aan John Cornelisse. John zet zich al jaren in voor de Rotte-werkplaats en menig boot is door hem gerepareerd. Sacha en John gefeliciteerd met deze mooie prijzen!

Lid van verdienste:

Bernard Seldenrath en Krijn van Popering kregen al tijdens de digitale ALV van 29-03-2021 de eervolle vermelding van “Lid van Verdienste”, maar de bijbehorende versierselen waren nog niet uitgereikt. Inmiddels zijn zowel Bernard als Krijn in bezit van een speldje.

Update locatie OP:

Commissaris gebouwen Marina van Holst heeft een update gegeven over de Oude Plantage (presentatie OP). Op korte termijn vinden hierover vervolggesprekken plaats met de gemeente en Stadsherstel.

Heb je een vraag of opmerking voor het bestuur, stuur dan een mail naar: bestuur@rvnautilus.nl