NAUTILUS TRIATLON ZATERDAG 02 SEPT 2017 DE UITDAGING VOOR IEDEREEN. TRI IT!

WEDSTRIJDREGLEMENT

BEPALINGEN

TRIATLON

1. De Nautilus Triatlon bestaat uit 3 onderdelen: ca. 3 km roeien, ca. 21 km fietsen en ca. 5 km hardlopen.

DUATLON

2. De Duatlon bestaat uit 2 onderdelen: ca 3 km roeien en ca 21 km fietsen

3. Wedstrijdleiding: Marina van Holst. Mail: triatlon@rvnautilus.nl

4. Hoofd van de Jury: Christiaan Arendzen

5. Inschrijving: tot maandag 28 augustus 23.59 uur

Inschrijfgeld:
- junior individueel € 15,00
- junior team € 30,00
- senior individueel € 25,00
- senior team € 40,00

Betalen vóór dinsdag 29 augustus 23.59 uur op NL96ABNA0605658587 ten name van RV Nautilus te Rotterdam (onder vermelding van triatlon 2017 en uw naam, dan wel ploegnaam).

Loting: woensdag 30 augustus 20:00 uur, Rotteloods Nautilus, Prinsemolenpad 5 3054 XM Rotterdam
Telefoonnummer: 010 4138791

6. Wedstrijdnummers:

1x, 2x of 2-:
Junioren
Open (voor iedereen)
Veteranen
Alle nummers voor mannen en vrouwen

7. Bijzondere bepalingen
a. De veteranen zijn gesplitst over twee blokken op basis van leeftijdscategorie (A t/m C en D t/m K).
b. De open nummers zijn toegankelijk voor roeiers van elke categorie (junior, senior, club, veteraan).

8. De roeistartplekken worden bepaald op basis de opgegeven tijd of door de wedstrijdleiding bepaald.

9. De individuele winnaar van de triatlon per veld ontvangen een speciale prijs. Winnaars van de team triatlon of duatlon per veld ontvangen een andere prijs

10. Ploegen die een protest indienen, moeten tijdens de afhandeling ervan telefonisch bereikbaar zijn voor de jury voor eventuele mondelinge toelichting.

REGLEMENT

1. ALGEMEEN

De wedstrijd wordt gehouden onder de reglementen van de KNRB, regelement voor roeiwedstrijden, wat betreft het roeien en de hieronder volgende uitzonderingen en bijzondere bepalingen.
De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade aan boten van deelnemers of door bezoekers of deelnemers aan de wedstrijd aan lijf of goed geleden.

2. ROEIEN

a. Het roeien vindt plaats op de Willem-Alexander Baan (WAB) in een 1x, 2x of 2-.

b. Twee individuele deelnemers die roeien in een 2x of 2-, behalen voor het onderdeel roeien dezelfde tijd. De tijd wordt gecorrigeerd naar boottype en gecorrigeerd naar een skiff tijd.

c. Bij het roeien is de regel dat de roeier roeiervaring heeft en minimaal een C1 degelijk kan beheersen.

d. Deelnemers die individueel deelnemen en in een 2x of 2- willen roeien, kunnen dit onderdeel alleen volbrengen met een deelnemer van hetzelfde geslacht. Mixed roeien kan alleen indien men deelneemt als team (mix veld).

e. De compensatiefactoren (opgeteld bij de eindtijd) op basis van www.vierzonder.nl:

2-: 1.039
2x: 1.076

f. Volgens RVR artikel 69 lid 7 kan een straftijd toegekend worden voor een overtreding tijdens het roeien. Deze is vastgesteld op 15 seconden per overtreding.

i. voor de finish van het fietsen moet men afstappen om elkaar niet in gevaar te brengen.

3. OVERGANG ROEIEN NAAR FIETSEN

Deelnemers krijgen 20 minuten de tijd om zich van de finish van het roeien naar de start van het fietsen te begeven (minder dan 20 minuten mag ook). Deze "pauze" tijd wordt niet bij de totale tijd opgeteld. Als de deelnemer 20 minuten na de finishtijd van het roeien nog niet is gestart met fietsen zal de tijd weer gaan lopen.

4. FIETSEN EN HARDLOPEN

a. Het fietsen en hardlopen vindt plaats rondom de WAB.

b. Deelnemers zorgen voor hun eigen fiets.

c. Alle fietsen zijn toegestaan, behalve fietsen met elektrische ondersteuning, ligfietsen en vergelijkbare aerodynamische modellen.

d. Een lig-/ tijdrit-/ triatlonstuur is toegestaan.

e. Tijdens het fietsen is het verplicht een fietshelm te dragen.

f. Stayeren en hinderen is niet toegestaan. Stayeren is plakken achter je voorganger (afstand minder dan 10 m). Bij opmerking hiervan kan een tijdstraf volgen.

g. Direct aansluitend aan het fietsen vindt het hardlopen plaats, er zit geen pauze tussen deze 2 onderdelen.

h. De finish van het hardlopen vindt plaats op het wisselpunt fietsen naar hardlopen.

i. Op dit wisselpunt zijn vrijwilligers aanwezig om de fiets aan te pakken, maar de deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar fiets. RV Nautilus en de WAB zijn niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen.

5. MEEDOEN KAN ALS INDIVIDU OF ALS TEAM

a. Individueel, waarbij je zelf alle onderdelen uitvoert. Het roeien kan zowel in een 1x, 2x als 2- worden uitgevoerd.

b. In teamverband meedoen aan de triatlon mag met zijn tweeën, maar ook met zijn drieën, de deelnemers zijn vrij daar zelf een keuze in te maken. Ook de verdeling van onderdelen is vrij.

6. BOEG- EN RUGNUMMERS

a. Rugnummers dienen gedurende het onderdeel roeien en het oproeien en terugroeien duidelijk zichtbaar gedragen te worden op de rug van de boegroeier. Deelnemers die in een 2 starten, maar individueel deelnemen, dienen beiden een rugnummer te dragen tijdens het roeien.

b. Het boegnummer bevestigen met een splitpen aan de boegnummerhouder.

c. Nummers tijden het wielrennen aan de voorzijde zichtbaar aan het stuur bevestigen.

d. Nummers tijdens het hardlopen zichtbaar aan de voorzijde op de borst of buik bevestigen.

e. Boeg- en rugnummers zijn vanaf 11 uur verkrijgbaar bij het secretariaat. Rugnummers na afloop van de wedstrijd weer inleveren. Borg bedraagt € 10,00, contant en gepast te voldoen

7. OPROEIEN

Oproeien en warm roeien kan in de oproeibaan. Er kunnen rondjes gevaren worden in de oproeibaan tot 10 minuten voor de eerste start. Houdt bij het warm roeien altijd zoveel mogelijk stuurboordwal.

8. OPLIJNEN

Het oplijngebied is voor de voor start en op te lijnen conform hun startnummer. Lage nummers starten eerst. Volg de aanwijzingen van de voorstarter.

9. BAAN

Het roeien vindt plaatst vanaf 1000m in de oproei baan en in baan 8 (eerst ballenlijn passeren), tussen de boeien. De ploeg die wordt opgelopen wijkt uit naar baan 7, indien men in baan 7 wordt opgelopen wijkt men uit naar baan 6, enzovoort. In baan 9 maag niet worden geroeid.

10. WIND

Bij bepaalde wind kan de wedstrijdleider de roeibaan verschuiven naar baan 1. Conform veiligheids en fairness protocol 2017(op basis van windroos Willem-Alexander Baan). U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

11. BEIJINGBRUG

Tijdens de wedstrijd mogen alle bruggaten worden genomen. Tevens geldt er een inhaalverbod voor de toegestane bruggaten vanaf 100 meter voor de bruggaten en 50 meter na de bruggaten.

12. OPLOPEN EN PASSEREN

Conform artikel 50 van het RvR:
De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen.
De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen.
De oplopende ploeg mag haar voorrangsrecht echter niet misbruiken door een opgelopen ploeg in een dusdanige positie te dwingen dat haar het roeien onmogelijk wordt gemaakt of anderszins de opgelopen ploeg in een gevaarlijke situatie te brengen.
Veiligheid en sportiviteit geven bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag bij de wijze waarop zij elkaar bejegenen in een situatie waarin opgelopen wordt.
De opgelopen ploeg dient in ieder geval te wijken vóórdat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg.

13. DOORVAREN NA DE FINISH

Na de finish doorvaren en aanleggen en uitstappen bij de vlotten voor de loods. De boten in de stellingleggen en vast binden is voor de verantwoordelijkheid van de roeiers zelf. Allen de 4 vlotten recht voor de loodsen mogen gebruikt worden om uit te stappen. Gebruik van elk ander vlot is op straffe van uitsluiting.

14. PROTESTEN

De tijdstraf, zoals bedoeld in artikel 69 lid 7 RvR, is vastgesteld op 15 seconden. Protesten kenbaar maken door het opsteken van de hand als teken van protest, direct na het finishen van het roeien. Protesten worden in ontvangst genomen door de kamprechter voor protesten. Deze bevindt zich op de wal direct na de finish, bij het roeien. En na het finishen van het wielrennen en hardlopen. Elk protest dient schriftelijk toegelicht te worden bij de juryraad binnen één uur na de finish van de gehele wedstrijd.

15. GECORRIGEERDE UITSLAGEN VOOR LEEFTIJDSCATEGORIEEN MET 1 INSCHRIJVING

Verschillende leeftijdscategorieën die ieder maar één inschrijving hebben, maar wel tot hetzelfde veld behoren, worden samengevoegd tot één wedstrijdnummer. Op de gevaren tijden wordt dan leeftijdscorrectie toegepast.

16. UITSLAG ROEIEN

Het roeien telt 2keer in de uitslag mee.

17. AFWIJKING VAN DE BEPALINGEN

Van de hierboven omschreven bepalingen moet worden afgeweken voor zover de eisen van goed zeemanschap en sportiviteit dit onder bijzondere omstandigheden vereisen.

Nautilus-triatlon-logo

Nautilus-triatlon-logo

Tot ziens aan de start op zaterdag 02 september 2017!

Willem-Alexander Baan Zevenhuizen

telefoon: 06 294 17 232
adres: Willem-Alexander Baan Zevenhuizen
e-mail: triatlon@rvnautilus.nl

Volg ons!